Serveis a entitats

Sabem que el món organitzacional està ple de reptes i de necessitats molt diverses. Per això oferim tallers i cursos dissenyats especialment per a cada situació, tenint en compte les dinàmiques grupals i característiques de l’entorn. La nostra finalitat és aconseguir l'excel·lència personal i organitzacional i per això oferim, entre d'altres, els següents productes:


Cohesió

Un equip és més que un grup de persones que treballen junts. Comparteixen objectius, estan motivats per aconseguir-los i es creuen capaços d’assolir-los. En aquest taller, a DiArt ens enfoquem en que les persones es relacionin de forma efectiva amb sí mateixes i amb l'equip; que reconeguin les habilitats individuals i les posin a  disposició de l’equip augmentant així el sentit de pertinença i la productivitat.


Liderar conscientment

.

Liderar és tenir un somni i saber comunicar-lo de forma que la resta de l’equip el faci propi. Durant el taller, DiArt proposa dinàmiques tant grupals com individuals que fomenten l’autoconeixement, l’escolta activa, l’empatia i l’autenticitat per a que cada participant interioritzi i desenvolupi el seu estil de lideratge. Liderar conscientment és el millor actiu per al progrés i l’èxit empresarial.
Entomant el canvi

Hi ha ocasions en que és necessària una reestructuració interna per optimitzar recursos i situar-se al capdavant. Aquests canvis, però, poden ser difícils d’acceptar o fins i tot de trobar-ne el significat. A DiArt sabem que si un canvi es comunica de manera efectiva i es viu com una oportunitat en lloc de com una amenaça, pot ser un impuls que porti l’equip a noves cotes de productivitat i satisfacció.