Serveis de coaching

Oferim sessions de coaching amb atenció màxima a les necessitats específiques de cada persona, dissenyant un pla d'intervenció per aconseguir allò que ens proposem a curt i llarg plaç. La metodologia DiArt ajuda a visualitzar competències, emocions i habilitats que sovint són invisibles. Això ens permet desenvolupar noves habilitats, aprofundir en la gestió emocional i reconèixer els nostres punts forts per aplicar-los allà on calgui. En definitiva, es tracta de generar múltiples eines i coneixements pràctics, per viure una vida plena i efectiva.