Ponència de DiArt a la conferència internacional Educating Creatively, Chester, Regne Unit

Del 4 al 8 de setembre de 2019, DiArt va participar a la conferència Educating Creatively, sobre l'ús de les arts a l'educació, recerca i creativitat, amb la ponència The Body as Data: Exploring Boal's Image Theatre as an Art-based Research Method (El cos com a dada: explorant el teatre imatge com a mètode de recerca basat en el cos).